TFP (Time for Print) fotografování je dohodou mezi fotografem a modelem, kde žádná strana neplatí druhé za služby a obě strany sdílejí výsledné fotografie. Termín „Time for Print“ odkazuje na tradiční dohodu, kdy model dostane od fotografa několik vybraných fotografií (často v elektronické formě) za svůj čas a úsilí.

Zde je několik klíčových prvků TFP fotografování:

  1. Dohoda: Před fotografováním je důležité mít jasnou dohodu mezi fotografem a modelem, ve které jsou specifikovány podrobnosti jako datum, místo, styl fotografování a počet a typy fotografií, které budou vytvořeny.
  2. Spolupráce: TFP je založeno na spolupráci mezi fotografem a modelem. Oba se podílejí na tvorbě obsahu, výběru lokací, stylu a konceptu.
  3. Práce na základě výměny: Místo toho, aby model nebo fotograf platili za služby, obě strany investují svůj čas a dovednosti do projektu s nadějí na vzájemný prospěch a výsledné fotografie.
  4. Výběr fotografií: Po dokončení fotografování fotograf vybere nejlepší snímky a upraví je. Tyto upravené fotografie pak poskytne modelovi podle dohody.
  5. Práva k obrázkům: Je důležité mít dohodu o tom, jak se mohou fotografie používat. Většinou je dohodnuto, že obě strany mají právo použít fotografie pro vlastní promoční účely, ale ne pro komerční prodej bez dalšího souhlasu.
  6. Podepsaný Model release, právní dokument

Model release je právní dokument, který umožňuje fotografovi či modelu používat snímky třeba pro komerční nebo reklamní účely. Tento dokument obsahuje souhlas modelu s tím, že mohou být jeho fotografie použity pro určité účely, například pro reklamní kampaně, publikace, webové stránky a další.

Model release obvykle zahrnuje následující informace:

  1. Osobní údaje modela: Jméno, adresa, kontaktní údaje modela.
  2. Osobní údaje fotografa: Jméno, adresa, kontaktní údaje fotografa nebo vydavatele.
  3. Popis použití: Konkrétní účely, pro které mohou být fotografie použity. To může zahrnovat reklamní kampaně, tištěné publikace, online publikace atd.
  4. Datum a podpis: Datum, kdy byl model release podepsán, a podpis modela potvrzující jeho souhlas s použitím jeho fotografií pro uvedené účely.

Model release je velmi důležitý, protože chrání práva modela i fotografa. Bez platného model release by mohl být fotograf vystaven riziku právních problémů, pokud by použil fotografie modela pro komerční účely bez jeho souhlasu.

Je důležité mít model release podepsáný předtím, než začne fotografování, aby bylo jasné, jaké jsou podmínky a omezení použití fotografií.

Máte kreativní nápad nebo se chcete podílet na mé tvorbě? Rádi byste fotografování formou TFP? Vyplňte dotazník a já se vám určitě ozvu. Máte jedinečnou možnost získat čtyři upravené fotografie v digitální podobě. Portrét nebo třeba rodinné fotografování? Proč ne …