Slavnostní Přírůstek Jednotky JSDH Skuteč

Palackého náměstí se stalo svědkem slavnostního aktu, kterým bylo přivítání nové hasičské cisterny jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Skutči dne 25. listopadu 2023. Tato událost, zahájená ve 14 hodin, byla podpořena zástupci města i Pardubického kraje a místních dobrovolných hasičů. Nechyběli ani zástupci firem, které se na přestavbě auta podíleli.

Široká veřejnost měla příležitost nahlédnout do nitra a detailně prozkoumat novou cisternu, a to včetně různých technických zajímavostí. Toto setkání nebylo jen příležitostí pro obdivování vozidla, ale také pro diskuzi s hasiči, kteří byli ochotni odpovídat na dotazy a přiblížit veřejnosti práci, kterou vykonávají.

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Skuteč znamená nová cisterna významný krok vpřed. Po dlouhých letech čekání se jim konečně dostalo nového vozidla, které se rychle stalo nedílnou součástí jejich hasičské výzbroje. Toto vozidlo představuje nejen moderní technologii, ale i zlepšení ve výkonu a efektivitě při hašení požárů a poskytování pomoci obyvatelstvu.

Pro místní jednotku hasičů je nová cisterna zároveň symbolem spolupráce a podpory ze strany města i širší komunity. Je to důkaz toho, že veřejnost ocení a podporuje práci a úsilí hasičů ve prospěch bezpečnosti a ochrany životů a majetku.

Toto slavnostní přivítání nové hasičské cisterny bylo významným okamžikem pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Skuteč, a zároveň představuje novou etapu ve zvyšování bezpečnosti a schopnosti rychlého zásahu v případě mimořádných událostí ve městě i okolí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *