Hořice v Podkrkonoší a vrch Gothard

Vrch Gothard, který je vzácnou památkou a výškou 352 m n.m. v Hořicích, vznikal ve čtvrtohorách důsledkem ledovcové a vodní erozní činnosti. Osídlení tohoto vrchu je odhadováno před 25 až 30 tisíci lety. Díky archeologickým nálezům se zjistilo, že patřili k pozůstatku lidí lužické kultury popelnicových polí. Novější nálezy pak patřili k slovanskému osídlení z mladší i pozdní doby hradištní.

Vstup na hřbitov

Od německy mluvících řeholníků získal vrch také svůj název. Ti tento kousek země i s přilehlou vsí Hořice získali od pražského biskupa. A čím se hlavně vrch Gothard zapsal do povědomí celého národa? Místo se stalo dějištěm vítězné bitvy orebitů, v čele s Janem Žižkou. Je nutné říci, že v tu dobu byl již slepý.

Jan Žižka

V 18. století památnost vrchu zvýšila víra v zázračnou studánku, díky její zdravé vodě bylo pomoci proti nemocem a hladu. Roku 1868 až 1869 se zde konala protestní shromáždění vlasteneckých táborů.

Dnes na vršku najdete starý a nový hřbitov, sochařský park z tradičních symposií sochařů, Žižkův pomník, Svatogothardský kostelík, Janderův pomník, památník obětem prusko-rakouské války.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *