Hasiči v Prosetíně slavili 120 let

Prosetín, 25. května 2024 – Místní hasičský sbor v Prosetíně uspořádal velkolepé oslavy ke 120. výročí svého založení. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a krajských radních Miroslava Krčila a Pavla Šotoly, kteří se osobně zúčastnili slavností.

Oslavy začaly v dopoledních hodinách před hasičskou zbrojnicí slavnostním žehnáním hasičského praporu, obecního praporu a nové cisternové automobilové stříkačky. Poté následoval průvod obcí, který vedl od železniční zastávky směrem na hřiště a zastavil se u pomníku padlých, kde hasiči položili věnec na počest zesnulých hrdinů. V průvodu se představilo téměř 20 sborů z okolí s různou technikou – od historických ručních a koňmi tažených stříkaček až po nejmodernější hasičská vozidla. Bezpečnost průvodu zajišťovala městská policie Skuteč, která průvod uzavírala.

Na hřišti starosta sboru Tomáš Vít přivítal přítomné a představil historii sboru. Následovaly proslovy zúčastněných hostů a předání vyznamenání hasičům, kterých se ujali Milan Jindřichovský, 1. náměstek prezidenta České hasičské jednoty, Miroslav Krčil, Pavel Šotola a starosta obce Prosetín Michal Vychroň. Michal Vychroň také věnoval hasičům stuhu na historický prapor jménem obce Prosetín. Místní hasiči na oplátku předali hostům a okolním sborům upomínkové předměty, almanach vydaný k příležitosti výročí a jedinečné pivo uvařené speciálně pro tuto událost.

Program pokračoval ukázkami mažoretek z Pohybového studia Sluníčko, vyprošťováním z havarovaného vozidla v podání JSDH Skuteč, slaňováním z výškové techniky HZS Paramo Pardubice a hašením se starou koňskou stříkačkou z roku 1904. Tato stříkačka, zakoupená v roce 1904, je od roku 1930 v majetku sousedního sboru v Mokrýšově. V hasičské zbrojnici probíhala výstava fotografií, kronik, techniky a projekce videí z minulých akcí.

Vrcholem odpoledne byly ukázky malých hasičů, kteří předvedli zásah na odklizení spadlého stromu z vozovky, zásah při povodních, odstranění nebezpečného hmyzu s evakuací z domu a hašení požáru s poskytnutím první pomoci. Tyto ukázky si získaly velký aplaus od publika. Poděkování patřilo i vedoucím, kteří s dětmi tyto ukázky nacvičili a připravili kulisy.

Po celý den připravoval spolek prosetínských Grillmajstrů pro návštěvníky různé grilované dobroty. K tanci a poslechu hrála kapela Mrákotínka, kterou večer vystřídala kapela III. Cenová. Oslavy vyvrcholily pouťovou taneční zábavou, kde hasiči spolu s ostatními návštěvníky důstojně oslavili významné výročí sboru.

Oslavy 120 let existence hasičského sboru v Prosetíně byly velkolepé a důstojné. Připomněly bohatou historii a význam hasičů nejen pro místní obyvatelé, ale i pro celý region. Dík patří všem, kteří se na organizaci a průběhu oslav podíleli, a všem, kteří přišli oslavit toto významné jubileum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *