Anenské údolí, od Štěpánova až ke svaté Anně

Anenské údolí je přírodní rezervace ve Východních Čechách. Geologické podloží tohoto údolí tvoří vrstvy usazených křídových hornin.

Pod Štěpánovem
Začátek cesty pod Štěpánovem …


Přírodní rezervací byla vyhlášena poprvé 01-02-2001 bývalým okresním úřadem v Chrudimi. Předmětem ochrany bylo zachování rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotoční olšiny, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů v krajinářsky hodnotném údolí. V roce 2014 byla původní přírodní rezervace rozšířena o lokalitu na svahu. Štěpánovské stupňoviny mezi Zbožnovem až Štěpánovem.

Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita se nachází na 2 geomorfologických útvarech.Údolí Anenského potoka se nachází mezi obcemi Štěpánov, Přibylov, Nová Ves a Hroubovicemi. Severně od města Skuteč. Jedná se o přírodní rezervaci a evropsky významnou lokalitu v České republice. Přírodní rezervací byla vyhlášena poprvé 01-02-2001 bývalým okresním úřadem v Chrudimi. Předmětem ochrany bylo zachování rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotoční olšiny, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů v krajinářsky hodnotném údolí. V roce 2014 byla původní přírodní rezervace rozšířena o lokalitu na svahu. Štěpánovské stupňoviny mezi Zbožnovem až Štěpánovem. Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita se nachází na 2 geomorfologických útvarech.

Rákosí pod Štěpánovem ….

Nejvýznamnější část v sevřeném údolí s mírným teplotním a vlhkým klimatem kolem Anenského potoka. Nadmořská výška obou lokalit chráněného území se pohybuje v rozmezí od 320m – 420m.

V údolí pohled ke Štěpánovu …

Název údolí a pojmenování přírodní rezervace je odvozen od jména svaté Anny, kde byla zasvěcena kapel z roku 1831. Svatá Anna je spojena s pověstí o chudé Martě ze Štěpánova.

Informační cedule u kaple svaté Anny …
Kaple svaté Anny …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *