Magická noc plná hudby, historie a modlitby

Dne 7. června 2024 se ve Skutči v majestátním kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnila kouzelná společenská akce Noc kostelů. Tento večer se nesl v duchu hudby, historie, duchovnosti a společenského setkání, kdy se brány kostela otevřely všem návštěvníkům, aby prožili nevšední zážitky v srdci této historické stavby.

Program začal již v 17 hodin a trval až do 21:30 hodin. Návštěvníci měli příležitost zažít pestrou paletu aktivit, které byly připraveny s pečlivostí a láskou. Úvod večera patřil koncertu žáků ZUŠ Skuteč. Mladí talentovaní hudebníci zaplnili chrám svými melodiemi, které se rozléhaly klenutými stropy a vytvářely neobyčejnou atmosféru. Jejich hudba přinesla posluchačům nejen radost, ale i chvíle zamyšlení a klidu.

Po skončení koncertu se rozezněly zvony kostela, jejichž vyzvánění dodalo večeru slavnostní ráz. Návštěvníci měli možnost se zúčastnit komentované mše svaté, která přinesla hlubší pochopení liturgických obřadů a duchovních tradic. Mše byla doprovázena výkladem, jenž osvětlil symboliku jednotlivých částí obřadu, což bylo obohacující jak pro pravidelné návštěvníky kostela, tak pro ty, kteří sem zavítali poprvé.

Pro děti byl připraven tvořivý koutek, kde mohly projevit svou fantazii a kreativitu. Pod dohledem laskavých animátorů tvořily různé výrobky, které si pak s hrdostí odnesly domů. Tento koutek byl středem radosti a smíchu, který se nesl celým prostorem kostela.

Součástí večera byla také ochutnávka mešního vína a odřezků hostií, což bylo pro mnohé návštěvníky novou a zajímavou zkušeností. Mohli si tak přiblížit atmosféru sakrálních obřadů i po chuťové stránce.

Návštěvníci měli také jedinečnou možnost prohlédnout si celý kostel, včetně výstupu na jeho věž. Z výšky se jim naskytl nádherný pohled na celé město Skuteč, které se pod nimi rozprostíralo jako na dlani. Tento výhled byl nezapomenutelným zážitkem, který podtrhl výjimečnost celé akce.

Závěr večera patřil modlitbě za město a za mír. V 21:30 hodin se všichni přítomní sešli ke společné modlitbě, která byla vyvrcholením celého programu. Následovalo závěrečné požehnání, které završilo tento večer plný duchovního i kulturního obohacení.

Noc kostelů ve Skutči byla nejen příležitostí k setkání a společnému prožití krásných chvil, ale i k hlubšímu poznání a pochopení duchovních hodnot. Tento večer zůstane v srdcích všech, kteří měli tu čest se ho zúčastnit, a bude připomínkou toho, jak důležité je vnímat krásu, klid a pospolitost, které nám posvátné prostory mohou nabídnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *